Xây dựng chiến dịch đi cùng KOC

Ưu thế của KOC là có nhiều sự lựa chọn trong từng mức ngân sách, dễ tiếp cận cho các thương hiệu nhỏ và thương hiệu mới. Đây là kênh thúc đẩy doanh số bán hàng ngắn hạn tương đối hiệu quả.